۱۲ دی ۱۳۹۵

مصوب تاریخ 1389/06/31 نوع خودرو مونواکسید کربن (درصد حجمی) هیدروکربنهای نسوخته (PPM*) خودروهای بنزینی کاراتوری 4 400 خودروهای بنزینی انژکتوری 2.5 AA 250 خودروهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین میزان رویت دود مرئی (کدری) 8.2درصد...

۱۲ دی ۱۳۹۵

مصوب 1384/02/14 عنوان استاندارد حد مجاز ارائه شده سطح صوت خودروها در ایران آزمون صدای عبوری آزمون صدای اگزوز آزمون صدای وسیله هشدار دهنده خودرو (نصب بر روی خودرو) کلاس M1 کلاس N1 استاندارد ایران 75 db (A) 78 db (A) 76 db (A) 77-112 db (A)...

۱۲ دی ۱۳۹۵

ردیف موضوع منبع خبر 1 نقش خودروهای داخل در آلودگی هوا ، تا 80 درصد می باشد. خبرگزاری میزان - خودرکار 2 نقش کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و منازل در آلودگی هوا ، تا 20 درصد می باشد. خبرگزاری میزان - خودرکار 3 بیشتر خودروهای تولید داخل ، به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و محرومیت از موتورهای استاندارد  و به روز ،  از مصرف سوخت بالا و آلایندگی زیادی برخوردارند. خبرگزاری م...

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

باک بنزین باک به محفظه نگهداری بنزین در خودروگفته می شود. محل استقرار این قطعه در قسمت تحتانی خودرو بوده و در خانواده قطعات ایمنی قرار دارد. این قطعه باید در برابر ضربه، مقاومت مکانیکی خوبی داشته باشد و در صورت بروز سانحه، بنزین از آن به محیط تراوش نکند. با توجه عملکرد مورد نياز باک بنزین باید ویژگی های ذیل را دارا باشد: یک محفظه ایمن برای نگهداری بنزین باشد. هنگام پر شدن بنزی...

۱۱ مرداد ۱۳۹۵

چکیده مطالعات سیستم سوخت رسانی ESD (Electro static Discharge) در راستای ارتقا سطح ایمنی و مقرراتی خودروهای داخلی در شرکت اورند پیشرو: پدیده الکترو استاتیک مطالعه بارهای الکتریکی و نیروهای وارد بین آنها را در علم فیزیک، پدیده الکترواستاتیک می نامند. این پدیده  از نیروهایی ایجاد می شود که بارهای الکتریکی بر هم وارد می کنند. نیروهای الکتروستاتیکی نیروهای غالب در برهم کنش بین ذرات در ا...