وظیفه این قطعه جلوگیری از ورود مواد زائد و ناخالصی های موجود در بنزین به موتور است. این قطعه ، سوخت را از آلودگیهای جامد پاک سازی می کند و آنرا جهت احتراق در اختیار موتور قرار می دهد.

دو نوع فیلتر در خودروهای سواری مورد استفاده قرار می گیرد.

  • فیلتر با بدنه و اجزاء فلزی
  • فیلتر با بدنه و اجزاء پلیمری

چرا در طراحی خودروهای روز فیلترهای بنزین پلیمری جایگزین نمونه های فلزی گردیده است؟

  1. نرخ تولید بالاتر
  2. مطابقت با استانداردهای روز جهان
  3. مقاومت در برابر خوردگی
  4. وزن کمتر و در نتيجه کاهش مصرف سوخت و انتشار CO2  به محیط
  5. کارایی بالاتر در موارد استفاده از سوختهای Bio-fuel