کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان
۲۰ آبان ۱۳۹۹

شرکت اورند پیشرو، در سال جهش تولید و روز جهانی استاندارد(مهر ماه۹۹) موفق به کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان در صنعت خودرو و نیرو محرکه برای فرآورده مخازن سوخت مایع خودروها، گردید.
کسب این موفقیت ارزشمند را به خانواده توانمند هلدینگ رایزکو ، تبریک عرض می نماییم.