واحد تحقیق و توسعه اورند پیشرو با بیش از ۳۰ پرسنل متخصص در راستای توسعه محصولات، استانداردها، زیرساختهای دانشی و ارتقاء سطح کیفی محصولات برای مشتریان، پروژه های تحقیق و توسعه را در دست اقدام دارد. این پروژه ها همراه با تولید دانش و نوآوری با انتقال تکنولوژی منجر به بومی سازی دانش فنی در کشور و منطقه می گردد. استقرار سیستم مدیریت پروژه برای پروژه های تحقیق و توسعه، اهداف کیفی، زمانی و هزینه را محقق نموده و ارزش افزوده برای مشتریان خلق می نماید.  

از اهداف کلان این واحد خلق بهبود و نوآوری در طراحی قطعات خودرو از جمله سیستم سوخت رسانی، انتقال سیالات و نوارهای آب بندی خودروهای داخل کشور به شرح: 
 • داخلی سازی قطعات و مجموعه ها (کاهش وابستگی به خارج از کشور)
 • ارتقاء سطح کیفی خودرو های قدیمی
 • کاهش قیمت با حفظ کیفیت و کیفیت برتر برای مشتریان
 • انتقال دانش از خودرو سازهای بزرگ جهان
 • ارتقاء سطح تکنولوژی و به دنبال آن نفوذ به بازارهای جهانی
 • رویکرد فناوری سبز در محصول و فرایند با ارتقائ تکنولوژی و دانش طراحی جهت تطابق با الزامات زیست محیطی روز دنیا و دستیابی به هوای پاک برای شهروندان
از افتخارات واحد تحقیق و توسعه:
 • سازمان نوآور برتر سال ۸۸ از وزارت صنایع و معادن
 • اولین طراح سیستمهای سوخت رسانی در ایران با گرید A  ساپکو در زمینه طراحی
 • دارای تاییدیه PSA  در طراحی سیستم های سوخت رسانی
 • چاپ مقالات در نشریات و مقاله برگزیده در نهمین همایش تحقیق و توسعه وزارت صنایع معادن
 • واحد تحقیق و توسعه برتر سال ۱۳۹۱ در دومین جشنواره IRDA
 • کسب عنوان شایستگی تک ستاره (بالاترین سطح) در ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری