۲۰ آبان ۱۳۹۶

دوزادهمین نمایشگاه قطعات خودرو از ۲۲ آبان ماه آغاز می شود.این نمایشگاه که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برپا است امسال نیز میزبان تعداد زیادی از بزرگ ترین قطعه سازان و صادر کنندگان است.مجموعه اورند پیشرو در طبقه دوم سالن چهلم از ۲۲ تا ۲۵ آبان در انتظار بازدیدکنندگان و مشتریان خواهد بود.