لوله های سوخت وظیفه انتقال بنزین از باک به سمت موتور را بر عهده دارد. سه نوع لوله سوخت در طراحی و تولید خودروها مورد استفاده قرار گرفته است.

 • لوله های فلزی
 • شیلنگهای لاستیکی
 • لوله های پلی آمیدی

چرا استفاده از لوله های فلزی و شیلنگهای لاستیکی در طراحی و تولید خودروهای روز جهان منسوخ گردیده است؟

 1. استفاده از بست و لاستیک در اتصالات مسیر عبور بنزین، افزایش ریسک نشتی را به دنبال دارد.
 2. قیمت تمام شده بالا : هزینه های تولید این قطعات مطابق با استانداردهای روز  و قیمت تمام شده مواد اولیه این قطعات ، بالا می باشد.
 3. مقاومت پایین نسبت به ضربه : این لوله ها نسبت به ضربه آسیب پذیر بوده و احتمال شکستگی آنها در برخورد با مانع زیاد می باشد.
 4. نفوذپذیری بالای لاستیک
 5. مقاومت پایین خوردگی در شرایط محیطی در مقایسه با لوله های پلی آمیدی

استفاده از لوله های چند لایه پلی آمیدی علاوه بر رعایت موارد فوق مزایای ذیل را به همراه دارد:

 1. لوله های پلی آمیدی به راحتی قابل شکل گیری می باشند و می توان آنها را از هر مسیری برای انتقال سوخت به سمت موتور هدایت نمود.
 2. در این لوله ها وجود لایه های مختلف مواد، از جمله مواد مانع شونده در لایه های میانی باعث کاهش نفوذ بنزین به محیط می شود.
 3. استفاده از اتصالات سریع در مسیرهای عبور بنزین علاوه بر سهولت مونتاژ ، ایمنی قطعه را نیز بالا می برد.