مجموعه باک بنزین وظیفه شارژ ، نگهداری و انتقال بنزین به سمت موتور ، اعلام میزان بنزین موجود و همچنین مدیریت مصرف بخارات را بر عهده دارد.

چرا باکهای پلیمری جایگزین باکهای فلزی در طراحی و تولید خودروهای روز جهان شده است؟

  1. وزن کمتر باکهای پلیمری و در نتيجه کاهش مصرف سوخت و انتشار CO2  به محیط
  2. استحکام بیشتر در برابر تستهای ضربه ( به عنوان شبیه سازی تست تصادف)
  3. افزایش انعطاف پذیری در طراحی و ساخت
  4. افزایش حجم باک با استفاده بهینه از فضاهای خالی درون خودرو
  5. نرخ بالای تولید
  6. کاهش قیمت به همراه افزایش کیفیت
  7. مقاومت بالاتر در برابر فرسایش و تغییرات محیطی
  8. کاهش آلودگی محیط زیست