۲۲۴واحد مسکونی با امکانات کامل
۲۹۰۰۰مترمربع زیربنای مفید
۱۴ بلوک ۱۶ واحدی
درمانگاه
دندانپزشکی
کتابخانه
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
مهدکودک

سرمایه گذار(خیر نیکوکار):
آقای دکتر صمدی
مشاور : شرکت اوج شهرسازه
مجری : شرکت اوج شهرسازه
تعداد کلاس: دارای ۲۸ کلاس
تعداد طبــقات :۴ طبـقه سازه ای
سطح زیربنا: حدودا۵۰۰۰ متر مربـع
تعداد ساختمان : ۲ عدد ساختمان مجزا

سرمایه گذار(خیر نیکوکار):
آقای دکتر صمدی
مشاور : شرکت اوج شهرسازه
مجری : شرکت اوج شهرسازه
مساحت سایت : ۱۷۲۵ متر مربع
تعداد طبــقات :۴ طبـقه سازه ای
سطح زیربنا: حدودا۴۰۰۰ متر مربـع

شرکت اورند پیشرو ،رتبه نقره ای جایزه ویژه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران را در سال ۱۳۹۷ به لحاظ دارا بودن بهترین عملکرد، کسب و کار مسئولانه، بهبود و توسعه پایدار، همکاری و پاسخگویی به تمامی ذینفعان و رعایت اصول پنجگانه CSR کسب نموده است.