۰۲ دی ۱۳۹۸

چهارشنبه ۲۷ آذر آقایان وهبی، روحانی نیا، خسروی و خانم رضانی نیا از وزارت صنعت ومعدن وتجارت به همراه آقایان مهندس موسوی، مهندس احمدی و مهندس گلستانی از قسمت کنینگ، خط نوار آب‌بندی ولوله‌های ترمز در سایت ۳ و همچنین سایت ۲ اورند پیشرو قسمت تولید باک، بازدید نمودند.

این گروه مهمانان با هدف اطمینان از مصرف بهینه فلزات گران‌بها در خط تولید کاتالیست از شرکت‌های اتحادیه نوین و جنرال کب پارس نیز بازدید به عمل آوردند.