۰۱ آبان ۱۳۹۷

اعضای هیات مدیره گروه بهمن صبح دیروز با حضور در شهرک صنعتی صفادشت از مجموعه اورند پیشرو بازدید کردند.

این گروه پس از بازدید از سایت های مختلف مجموعه اورند پیشرو از کارخانه های جنرال کب،آرسام ،مادآریا ویستا و اتحادیه نوین نیز دیدن کردند. اعضای محترم این گروه همچنین به دیدن درمانگاه اورند سلامت، مجتمع مسکونی و مدرسه اورند نیز رفتند.

در این بازدید که از سوی اعضای هیات مدیره گروه بهمن انجام شد حمیدرضا صمدی ریاست هیات مدیره گروه رایزکو، آرمان موسوی مدیر عامل اورند پیشرو برخی از مدیران نیز حضور داشتند.