۲۳ دی ۱۳۹۸

در روز یکشنبه ۱۵دی بازدیدی توسط دکتر میرسهیل، مدیرعامل شرکت تیوان زیرمجموعه گروه بهمن، همراه با عضو هیات مدیره آقایان جوان و جهانگرد از شرکت‌های اورند پیشرو، مادآریاویستا و اتحادیه نوین صورت پذیرفت.

این بازدید از خطوط تولید باک و کوتینگ کاتالیست بعمل آمد.