۱۸ فروردین ۱۳۹۷

شرکت اورند پیشرو به عنوان یکی از برندهای برتر در همایش یکصد برند برتر شرکت کرد.این همایش که در ۲۳ اسفندماه سال ۹۶ برگزار شد با اهدای نشان و جوایزی برای اورند پیشرو همراه بود.

اورند پیشرو در این همایش تندیس زرین برند برتر سال ۹۶ را دریافت کرد. اورند پیشرو همچنین به عضویت انجمن کیفیت بهره وری ایران درآمد و پروانه این عضویت را هم دریافت کرد.این برند همچنین به عنوان یکی از ۱۰۰ برند برتر سال ۹۶ به عضویت افتخاری در هیات علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران درآمد.