۱۸ آذر ۱۳۹۸

جمعی از مدیران منابع انسانی شرکت‌کننده در دوره­ های مدیریت حرفه ­ای، روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ از شرکت اورند پیشرو بازدید کردند.

این مدیران ضمن دیدار از خطوط تولید شرکت اورند پیشرو، فرآیندهای مختلف منابع انسانی همچون ارزیابی عملکرد، جذب و گزینش و نگهداشت، برنامه توسعه فردی و… را بررسی کرده و برخی از آن‌ها را مورد الگوبرداری قرار دادند.